Company Name

풀러 주식회사

Date of Establishment

2011년 11월 15일

Capital

649,160,000 yen

Location of Headquarters

KOIL, 148-2 Kashiwa-no-ha Campus 178-4 Wakashiba, Kashiwa, Chiba 277-0871 Japan

Google Map >

Business Description

모바일 시장 분석 서비스, 모바일 비즈니스 서비스

Bank

Daishi Bank (第四銀行)
Mitsui Sumitomo Bank (三井住友銀行)
Mitsubishi UFJ Bank (三菱UFJ銀行)

Executives

CEO Shuta Shibuya
COO and CCO Hiroki Sakurai
Chairman of the Board Kimiya Yamamoto
CFO Yuichi Nagai
CTO Takahiro Fujiwara
CDO Masashi Yamazaki
CSO Satoru Tsunemachi
CRO Yasuhiro Mino
CMO Nobuhiro Sugiyama